СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

            На 25 май 2018 г. във всички държави-членки на Европейския съюз (ЕС) влиза в сила нов Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, наричан по-долу за краткост Общ регламент за защита на данните .../изтегли пълния текст/ 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ОБЩИНА РИЛА /изтегли/

ВЪЗРАЖЕНИЕ  СРЕЩУ ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ /изтегли/ 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ /изтегли/ 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, СЪБИРАНИ, ОБРАБОТВАНИ, СЪХРАНЯВАНИ И ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА РИЛА /изтегли/ 

 

 

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ:

ОБЩИНА РИЛА

АДРЕС: ГР.РИЛА, ПЛ.“ВЪЗРАЖДАНЕ“ № 1

ЕЛ.ПОЩА:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  

 

Длъжностно лице по защита на данните:

Василка Войнова, тел.0887/564 238,

ел.поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Декларации на служители в Общинска администрация град Рила от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси /виж/

 


                    

Указател на служителите в общинска администрация /изтегли/


Структура /изтегли/


Декларации за служителите в Общинска администрация- град Рила по чл. 12, т. 1 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси /изтегли/


Декларации на служители на Общинска администрация град Рила за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупция и за отнемане на незаконно придобито имущество през 2018 год. /изтегли/ 

 Декларации на служители на Общинска администрация град Рила по чл. 35, ал. 1, т.1 от Закона за противодействие на корупция и за отнемане на незаконно придобито имущество /Приложение № 3/ през 2018 год.   /изтегли/ 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР за вписване на декларациите на служителите в Община Рила,  съгласно чл.35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /изтегли/ 


 

                   

 

 

 

 

 

 

Горе