logoes

Проект: Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци за регионална система за управление на отпадъците на Регион Благоевград

Договор №BG16M1OP002-2.004-0001-C01/17.12.2018 г.

Срок на договора: 45 месеца

Бюджет: 36 444 472,00 лв.

Основната цел на проекта е да се изгради анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци, която ще обслужва общините от РСУО–Благоевград (Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево).

 

Чрез изпълнение на дейностите по проекта ще се подпомогне намаляване на количеството на депонираните отпадъци, насърчаване третирането, рециклирането и оползотворяването на биоразградимите отпадъци по безопасен за околната среда начин. Изграждането и въвеждането в експлоатация на анаеробната инсталация, която ще обслужва общините от РСУО-Благоевград, ще допринесат за спазване на йерархията при управление на отпадъците в региона и постигане на националните цели, заложени в действащото законодателство. 

Публикувано на 14.01.2019 год. 


 

Kаталог на туристически обекти в област Кюстендил и Североизточен район за планиране /изтегли/ 


 

 

Покана до местната общност за участие в подготовката на бюджета за 2019 г.

 

ОБЩИНА  РИЛА

 

Кани местната общност да участва с предложения за подготовка на проект за бюджет на Община  Рила  за 2019г.

Предложенията се приемат в деловодството  на Община  Рила  и на e-mail:      Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Срок за набиране на предложения до 20.11.2018 г.


 

СЪОБЩЕНИЕ

Електроенергиен системен оператор ЕАД, уведомява населението на гр. Рила, с цел недопускане на злополуки и аварии, че реконструкцията на ВЛ 110 кV „Илинден“, преминаващ през землището на гр. Рила е в етап на приключване и предстои от 12.11.2018 г.  да бъде поставена под напрежение.

                                                                                                                        ОБЩИНА РИЛА 


 

 

СЪОБЩЕНИЕ

               Община Рила, съобщава на гражданите и гостите на общината, че на основание чл. 21 и чл. 22, ал. 2 от Закон за защита на животните и във връзка с писмо с изх. № 677/02.10.2018г. от г-н Ангел Георгиев - Директор на РИОСВ – гр. Благоевград, при провеждане на панаири, временни пазари и/или увеселения се забранява допускането на участници, предлагащи услуги, свързани с използването на животни в нарушение на разпоредбите на закона. 


 

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми земеделски стопани,

   Националната агенция за приходите стартира кампания за повишаване на информираността и насърчаване на доброволното спазване на данъчно-осигурителното законодателство от земеделските стопани. С брошурата може да се запознаете на място в Община Рила или на http://nap.bg/page?id=126.

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

            От ЧЕЗ Разпределение уведомяват клиентите си, че във връзка с ремонт на съоръжения по електрическите мрежи са планирани прекъсвания на електрозахранването, на територията на Община Рила, за периода 08.10.2018 г. - 12.10.2018 г..

 

            Кратковременните прекъсвания, са както следва:

 

           На 08.10.2018 г. - 07:30 до 08:30 ч.; 16:30 до 17:30 ч. - гр. Рила;

            На 10.10.2018 г. - 10:15 до 13:00 ч. - м. Жабокрек;

            На 10.10.2018 г. - 13:30 до 15:30 ч. - м. Горхим;

            На 10.10.2018 г.  - 13:30 до 15:30 ч. - н.м. Рилски манастир; м. Горхим;

            На 11.10.2018 г.  - 09:30 до 10:30; 15:00 до 16:00 ч. - с. Пастра;

            На 11.10.2018 г.  - 09:30 до 10:30; 15:00 до 16:00 ч. - м. Горхим, м. Елешница;

            На  11.10.2018 г.  - 09:30 до 10:30; 15:00 до 16:00 ч. - н.м. Рилски манастир;

            На 12.10.2018 г. от 07:30 до 08:30 ч.; 16:30 до 17:30 ч. - гр. Рила.

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.


 

 

                                                                         

                                                        ОБЩИНА РИЛА СЪОБЩЕНИЕ

Реставрираният и обновен храм „Св. Архангел Михаил“, гр. Рила, може да бъде разгледан всеки работен ден от понеделник до петък, след предварително заявен интерес на следните телефони:

-        0884 400 944 – Община Рила;

-        0886 898 956 – Туристически информационен център, гр. Рила, Община Рила.

                                                                                                                                                                  Община Рила


 

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

           Община Рила уведомява всички свои жители, че във връзка с констатираното огнище на заболяването Африканска чума по свинете на територията на с. Тутраканци, община Провадия, област Варна, е предприета информационна кампания от Българската агенция по безопасност на храните, с цел по-голяма осведоменост,  за предпазване на населението от разпространение на вируса.

 

Българската агенция по безопасност на храните изпълнява Програма за надзор и контрол на болестта Африканска чума по свинете в България през 2016-2018 г. Мерки са взети на територията на цялата страна със специален фокус върху високорисковите региони по отношение на болестта: Бургас, Варна, Добрич, Силистра и Шумен.
Програмата включва: периодични клинични прегледи във всички видове свиневъдни обекти от високо рисковите за АЧС региони, изследвания на кръвни и органни проби, взети от отстреляни и намерени умрели диви свине във високорисковите за АЧС региони. Изследвания се правят и на домашни, и на диви свине при съмнение за възникване на болестта. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ

                                                 КОНТРОЛ И МЕРКИ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО

 

АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ (АЧС) е силно заразно заболяване, което засяга свине от различни възрасти без значение на пола.

1. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ:

Най голям риск от разпространение съществува при движението на живи свине, сперма, яйцеклетки и ембриони от тях, както и на странични животински продукти от свине от заразени области.

2. ПРИЗНАЦИ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО

Заболелите животни, проявяват следните клинични признаци:

Ø          Внезапна смърт почти без клинично проявяване;

Ø          Висока температура (40.5 - 42°C);

Ø     Зачервяване на кожата (видимо само по по-светлите части) – върховете на ушите, опашката, крайниците, гърдите и корема;

Ø     Намален апетит, апатия, цианоза и липса на координация в рамките на 24-48 часа преди настъпване на смъртта, предхождана от повръщане, диария (понякога кървава) и изтечения от очите;

 3. КАК ПРОТИЧА АЧС?

Смърт в рамките на 6-13 до 20 дни; Аборти; Смъртността често достига до 100% (при домашни свине)

4. АКО ВИДЯ СЪМНИТЕЛЕН СЛУЧАЙ ЗА АЧС, КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВЯ?

Свържете се с Вашия ветеринарен лекар и/или официален ветеринарен лекар във Вашия район. Задължително е докладване на всяко съмнение за АЧС!

 

5. МОЖЕ ЛИ ЧОВЕК ДА СЕ ЗАРАЗИ?

    Не.

6. МОГА ЛИ ДА ВАКСИНИРАМ ЖИВОТНИТЕ СИ СРЕЩУ АЧС?

Не е разработена ваксина. Профилактиката (биосигурност и хигиенни мерки) и подходящия контрол на потенциални огнища (докладване, строги карантинни мерки, унищожаване) все още са най-добрите мерки за профилактика и борба.

7. ИМА ЛИ ЛЕЧЕНИЕ НА АЧС?

Няма лечение.

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА БОРБА

 

Със Заповед № РД-01-04-167/02.08.2018г. на Кмета на община Рила са определени мерките за задължително изпълнение.  

                1.  Забранява се свободната паша и свободното движение на прасета в населените места, както и паша в района на местата за събиране на битови отпадъци.               

                2. Отглеждането на свине за лично ползване във фермите тип «Заден двор», да се извършва само в затворени помещения, при осигурена биосигурност.

                3. Служители на РУ на град Рила към ОД на МВР град Кюстендил да следят за нерегламентирана търговия  на свине на територията на всички землища от община Рила.

                4. Служители на Държавно горско стопанство «Рилски манастир» и членовете на ловно-рибарските дружини при обходите и при изпълнение на служебните си задължения, да наблюдават за наличието на трупове на умрели диви свине, промяна на здравния статус, поведението и/или изменение от нормалния вид по вътрешните органи при първичната обработка на отстреляните диви свине;

4.1         Да организират и съдействат предоставянето на проби от отстреляни диви свине с проявени симптоми на заболяване, които да се изследват за наличието на Африканска чума, както следва:

Ø   кръвна и органна проба, включваща далак, бъбрек, лимфни възли, сливици от всички отстреляни, намерени болни и умрели диви свине;

Ø   дълга тръбна кост, в случаите на намерени загнили трупове на диви свине.

4.2         След първичната обработка на отстреляна дива свиня, да се извършва обезвреждане, чрез загробване или изгаряне на кожата, червата и други странични отпадни продукти.

 

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

 

               Ромски образователен фонд обявява Стипендиантски програми (РМУСП) за академичната 2018-2019 година, с открит конкурс за студенти от ромски произход, на база на академични постижения.

         Всички потенциални бенефициенти – настоящи дванадесетокласници, или завършили средно образование роми, както и настоящи студенти, следва да се запознаят по-подробно с информацията на интернет страницата на РОФ: http://www.romaeducationfund.hu/kak-da-kandidatstvate-za-stipendiya-0

              Крайния срок за кандидатстване е 15.05.2018 г. (вторник).

 

         Програма РМУСП се изпълнява в Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чешка република, Унгария, Косово, Македония, Черна гора, Румъния, Сърбия, Словакия и Турция.


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Във връзка със започналата регистрация по схеми и мерки за директни плащания – Кампания 2018г., и стартиралия на 15.03.2018г., в Държавен фонд “Земеделие”, прием на  проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. на 23.03.2018г. (петък), от 11,00 часа, в заседателната зала на Община Рила, се организира приемна на Национална служба за съвети в земеделието, офис град Кюстендил


 


ВЕЛИКДЕН ЗА ВСЕКИ – ДАРИ ПРАЗНИК НА БАБА И ДЯДО“


Община Рила ще подкрепи инициативата на омбудсмана на България - „Великден за всеки - дари празник на баба и дядо“. Третото издание на Националната кампания „Великден за всеки“, под патронажа на омбудсмана Мая Манолова стартира на 7 март 2018 г. в Кулинарната академия HRC.

В събитието ще се включат и партньорите на националната кампания – Български Червен кръст, Националният осигурителен институт, „Български пощи“ ЕАД, Българската хранителна банка, Националният алианс за работа с доброволци (НАРД), Национално сдружение „Младежки глас“, представители на хранителния бранш, на хранителни вериги и др.

В кампанията „Великден за всеки - дари празник на баба и дядо“ т.г. отново ще се набират парични средства и храни за възрастните хора, които няма да получат надбавка по случай големия християнски празник. Идеята на кампанията е да бъдат подпомогнати хората, чиято пенсия надвишава с малко минималния праг. По утвърдени списъци на НОИ средствата ще бъдат обърнати във ваучери, всеки на стойност по 20 лева, с които пенсионерите ще имат възможност да пазаруват в 5 000 обекта в цялата страна. Възрастните хора ще получават своите ваучери в пощенските клонове по места. Със съдействието на социалния патронаж по общини в седмицата преди Великден ще се раздават хранителни продукти на социално слаби и бедни хора.


„Дари празник на баба и дядо“ набира средства по банкова сметка в УниКредит Булбанк, разкрита конкретно и единствено за целите на кампанията, като титуляр е Български Червен кръст (БЧК)

 

IBAN: BG53UNCR70001522802795

Банков код: UNCRBGSF


Или със SMS 1255 - на стойност 1 лев, освободен от ДДС


На стационарен номер 0900 5 1255 на стойност 1 лев, освободен от ДДС


Чрез on-line дарения от България и чужбина на сайта на БЧК –

www.redcross.bg


 

СЪОБЩЕНИЕ 

            Община Рила, уведомява собствениците на кучета, че във връзка с осъществяване на контрол върху популацията на кучетата и намаляване процента на свободно движещите се и безстопанствени животни, ще бъдат извършени проверки в частните имоти за наличието на нерегистрирани домашни любимци.

       За информация, регистрационния режим на кучетата, включва издаване на паспорт от ветеринарния лекар с поставяне на идентификационен чип, както и задължителна административна регистрация, която се извършва в община Рила.

        При установено отглеждане на нерегистрирани кучета, ще се налага глоба в размер на 50 лв. до 150 лв. или имуществена санкция в размер на 150 лв. до 300 лв.

 

 

От община Рила


 

П О К А Н А

На 05 януари 2018г. (петък) ще се проведе публично обсъждане на проектобюджета за 2018г. на община Рила

           Съгласно Заповед  РД-01-04-314/01.11.2017г.на кмета на община Рила и на основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси на 05 януари 2018г. (петък), от 10.00 ч., в заседателната зала на общината ще се проведе публично обсъждане на проектобюджета за 2018 г.

Канят се гражданите на Община Рила, кметове на кметства, кметски наместници,  ръководителите на бюджетни звена, общински съветници и други да вземат участие в публичното обсъждане.

Целта на публичното обсъждане е да се представят годишните цели, приоритетите, намеренията за развитие на общината и тяхното финансово изражение в проекта за бюджет през 2018 г., и да се даде възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения относно проекта на бюджет и инвестиционната програма.

За постъпилите предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му от Кмета на общината за разглеждане от Общински съвет -  Рила.

Становища и предложения по проекта за общински бюджет могат да се изпращат и на електронния адрес на общината – е-таil: адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , както и да се  предоставят в деловодството на Община Рила ,  не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

Материалите за публичното обсъждане ще бъдат публикувани на интернет страницата на община Рила.

 

 

           Община Рила  кани всички жители да участват в обсъждането!


 

СЪОБЩЕНИЕ

 

            От Областно пътно управление – Кюстендил уведомяват, че поради липса на постоянно живущо население и автомобилен трафик през зимния

сезон, както и сложни планински и атмосферни условия, през зимен сезон 2017/2018 г. се затварят участъци от републикански пътища от

01.11.2017 г., сред които е и път III – 107 „(о.п. Дупница – о.п. Благоевград) – Кочериново – Рила – Рилски манастир – Кирилова

поляна“, в участъка „Пещерата на Свети Иван Рилски – Кирилова поляна“ от км 34+700 до км 38 000. 


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Уважаеми граждани,

 

Община Рила Ви уведомява, че във връзка с извършването на ремонт на напорния тръбопровод на ВЕЦ “Калин“ е възможно да възникнат  проблеми с осигуряването на количеството и качеството на питейна вода в гр. Рила.

При евентуални нарушения във водоснабдяването можете да  позвъните или сигнализирате на посочените телефони:

Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила, GSM 0889/533618

Лазар Чавков – Зам.кмет“РРСПХД“ на Община Рила,GSM 0887/564735

Борис Янев-Представител на Ви К,гр.Рила – 0887/677067 

 


 

 

Проект №  CB006.1.21.104 „да построим моста на туризма-смесица от общо наследство“

Догвор за субсидия № РД-02-29-236/24.10.2016г., сключен между МРРБ и Община  Рила.

П Р О Г Р А М А

Пресконференция по проект CB006.1.21.104

Да построим моста на туризма-смесица от общо наследство.

Гр. Рила, 24.07.2017г., семинарна зала на Културен дом.

1.

11:00ч.

Регистрация на участниците

2.

11:15ч.

Откриване на пресконференцията.

Георги Кабзималски-Кмет на Община Рила

3.

11:30ч.

Проект CB006.1.21.104  Да построим моста на туризма-смесица от общо наследство.Основни цели, дейности и очаквани резултати. Осигурено финансиране.

Вяра Илкова- Ръководител проект.

 

4

12:00

Църква „Св.Архангел Михаил“ – културна ценност от национално значение. Основни дейности по консервация и реставрация.

Лазра Чавков- Заместник – кмет на Община Рила.

5

13:00

Въпроси и отговори.

 

Догвор за субсидия № РД-02-29-236/24.10.2016г., сключен между МРРБ и Община  Рила

Начална дата на проекта:25.10.2016г.

Продължителност: 18 месеца.

Партньори по проекта:

Община Старо Нагоричане, БЮР Македония- Возещ партньор

Община Рила, Република България-проектен партньор.

Основна цел:   Диверсификация на туристическия продукт чрез сътрудничество в граничния район.

Специфични цели:

1.   Използване на културното наследство за развитие на туризма;

2.   Обединяване на традиции и изкуство за развитие на нови възможности;

3.   Привличане на местните общности в мерките за устойчиво развитие.

Основни дейности по проекта:

1.   Създаване на туристически информационен център в Община Старо Нагоричане;;

2.   Архитектурно-строителна реставрация на църква „Св.Архангел Михаил“, гр. Рила;

3.   Местно наследство и традиции-Нека ги покажем. Рекламни и презентационни материали в Туристически информационен център, Старо Нагоричане.

4.   Популяризиране на атракции чрез използване на нови технологии. Създаване на уеб-сайт по проекта, интерактивни игри и мобилни приложения.

5.   Промоционална кампания в Община Рила. Изготвяне на информационна листовка по проекта и триезичен каталог, заснемане на видео-клип с изпълнение на дейностите по проекта, аудио запис на църковнославянски песни, в изпълнение на Църковен хор, гр. Рила, двудневен опознавателен тур с участието на туроператори, туристически фирми и гражданско общество.

  1. Промоционална кампания в Община Старо Нагоричане. Изготвяне на информационна листовка по проекта и триезичен каталог, заснемане на видео-клип с изпълнение на дейностите по проекта, двудневен опознавателен тур с участието на туроператори, туристически фирми и гражданско общество.

 

Обща стойностна проекта: 498 301,66 евро, от които:

1.        Бюджет за Община Рила: 223 679,21 евро.

2.        Бюджет за Община Пробищип: 274 622,46 евро. 

 

Проект №  CB006.1.21.104 „да построим моста на туризма-смесица от общо наследство“

Догвор за субсидия № РД-02-29-236/24.10.2016г., сключен между МРРБ и Община  Рила.

 

П О К А Н А

 

Община Рила организира пресконференция по проект CB006.1.21.104 “Да построим моста на туризма-смесица от общо наследство.

Проектът е финансиран по Програма за транс гранично сътрудничество между Република България и  БЮР Македония- Интерег- ИПП 2014-2020 и се изпълнява в партньорство с Община Старо Нагоричане, БЮР Македония.

Основна дейност за Община Рила е извършване на архитектурно-строителна реставрация на църква „Св.Архангел Михаил“, гр. Рила.

 

На пресконференцията ще бъдат представени основните дейности, цели и очаквани резултати по проекта.

Пресконференцията ще се проведе на 24.07.2017г. от 11:00ч. в семинарната зала на Културен дом, гр. Рила.

 

 

З А П О В Я Д А Й Т Е !

 

Догвор за субсидия № РД-02-29-236/24.10.2016г., сключен между МРРБ и Община  Рила.

Начална дата на проекта:25.10.2016г.

Продължителност: 18 месеца.

Партньори по проекта:

Община Старо Нагоричане, БЮР Македония- Возещ партньор

Община Рила, Република България-проектен партньор.

Основна цел:   Диверсификация на туристическия продукт чрез сътрудничество в граничния район.

Специфични цели:

1.   Използване на културното наследство за развитие на туризма;

2.   Обединяване на традиции и изкуство за развитие на нови възможности;

3.   Привличане на местните общности в мерките за устойчиво развитие.

Основни дейности по проекта:

1.   Създаване на туристически информационен център в Община Старо Нагоричане;;

2.   Архитектурно-строителна реставрация на църква „Св.Архангел Михаил“, гр. Рила;

3.   Местно наследство и традиции-Нека ги покажем. Рекламни и презентационни материали в Туристически информационен център, Старо Нагоричане.

4.   Популяризиране на атракции чрез използване на нови технологии. Създаване на уеб-сайт по проекта, интерактивни игри и мобилни приложения.

5.   Промоционална кампания в Община Рила. Изготвяне на информационна листовка по проекта и триезичен каталог, заснемане на видео-клип с изпълнение на дейностите по проекта, аудио запис на църковнославянски песни, в изпълнение на Църковен хор, гр. Рила, двудневен опознавателен тур с участието на туроператори, туристически фирми и гражданско общество.

  1. Промоционална кампания в Община Старо Нагоричане. Изготвяне на информационна листовка по проекта и триезичен каталог, заснемане на видео-клип с изпълнение на дейностите по проекта, двудневен опознавателен тур с участието на туроператори, туристически фирми и гражданско общество.

 

Обща стойностна проекта: 498 301,66 евро, от които:

1.        Бюджет за Община Рила: 223 679,21 евро.

2.        Бюджет за Община Пробищип: 274 622,46 евро. 


 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Уважаеми граждани,

Във връзка с извършващите се ремонтни дейности в административната сграда на Общинска администрация,  гр.Рила се извиняваме за причиненото Ви неудобство и същевременно Ви информираме, че въпреки създалата се ситуация, свързана с ремонта на сградата, Община Рила ще продължи да осъществява дейността си без прекъсване, за удобството на Вас потребителите на услуги.

 

                                                                                    Общинска администрация-гр.Рила     

 


 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            На основание чл. 6, ал. 10, т. 1  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Общинска администрация, гр. Рила  УВЕДОМЯВА всички физически и юридически лица, че е получена информация по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, с писмо вх. №ЗК-01-01000019/12.06.2017 г. за инвестиционно предложение:

”Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включващ общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево” от г-н Атанас Станкев Камбитов, Кмет на Община Благоевград, с адрес на управление: гр. Благоевград, пл.Георги Измирлиев” №1.

 Информацията е на разположение на заинтересованите за периода от 13.06.2017 г.-до27.06.2017 г. вкл.в сградата на Община Рила, гр. Рила, пл. ”Възраждане” №1, стая на Инспектор ”Екология и опазване на природните ресурси”, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.30 ч., на интернет страницата на Община Рила и на Информационното табло на партерния етаж в сградата на Община Рила, в продължение на 14 (четиринадесет) дни.

Писмени становища могат да се предоставят в указания срок в деловодството на Общинска администрация, град Рила.

За повече информация: Инспектор ”Екология и опазване на природните ресурси”, телефон за връзка: 0884 400 944.

       

             /П/

ГЕОРГИ КАБЗИМАЛСКИ

Кмет на Община Рила

 

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Ромски образователен фонд обявява Стипендиантски програми (РМУСП) за академичната 2017-2018 година, с открит конкурс за студенти от ромски произход, на база на академични постижения.

Всички потенциални бенефициенти – настоящи дванадесетокласници, или завършили средно образование роми, както и настоящи студенти, следва да се запознаят по-подробно с  информацията на интернет страницата на РОФ: http://www.romaeducationfund.hu/kak-da-kandidatstvate-za-stipendiya-0

 

Програма РМУСП се изпълнява в Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чешка република, Унгария, Косово, Македония, Черна гора, Румъния, Сърбия, Словакия и Турция.


ОБЯВА    

Инициативен комитет за изграждането на войнишки паметник в гр. Рила, съвместно с Община Рила, набират средства за построяване на паметник на загиналите офицери и войници от населените места на общината по време на: 

  • Руско-турската освободителна война;
  • Сръбско-българската война;
  • Балканската война;
  • Междусъюзническата война;
  • Македоно-одринското опълчение;
  • Първата световна война;
  • Втората световна война.

отразени в Държавният военноисторически архив. 

Средствата за изграждането на паметника се набират по банкова сметка: 

СиБанк АД гр. Благоевград, офис Рила; 

гр. Рила, пл. "Възраждане" № 1 

IBAN: BG20BUIB9884045258600; 

BIC : BUIBBGSF; 

Васил Атанасов – касиер на инициативния комитет.

„Без родовата и обществената памет, националното съзнание е непълно и боледува.“

 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВАШАТА ПОДКРЕПА!

 

УЧАСТНИЦИ В СЪСТАВА НА БЪЛГАРСКОТО ОПЪЛЧЕНИЕ И В РУСКО-ТУРСКАТА ОСВОБОДИТЕЛНА ВОЙНА (1877 – 1878г.) ОТ РИЛА /изтегли/


 

 

ВСЕКИ МОЖЕ ДА ПЛАТИ ДАНЪЦИТЕ СИ КЪМ ОБЩИНА РИЛА ОТ СТРАНАТА И ЦЕЛИЯ СВЯТ БЪРЗО, ЕВТИНО И ЛЕСНО. ПЛАЩАНЕТО Е САМО С ЕГН ИЛИ БУЛСТАТ
Община Рила пусна нова и модерна услуга за жителите си. Хората вече могат да плащат онлайн всички местни данъци и такси, от която и да е точка на страната в касите на ИЗИПЕЙ (Easypay) и по интернет от целия свят чрез системата ИПЕЙ (ePay). Плащането се извършва бързо, евтино и много лесно само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или ЕИК-а на фирмите.
Интернет плащането става след регистрация в сайта ИПЕЙ и следване на всички указателни стъпки в него. Регистрацията в ИПЕЙ е еднократна. След като се регистрира веднъж, собственикът на регистрацията я има винаги. ИПЕЙ и ИЗИПЕЙ работят и на английски език, така че може да се ползват без проблем от чужденци.
Таксата за плащане през каса на ИЗИПЕЙ е минимум 1 лев и максимум 5 лева върху цялата сума за годишен данък - общо сграда, смет, автомобил и лихви, ако има такива. Таксата през ИПЕЙ е 0.40 лева за една транзакция.
По новия начин местните данъци се плащат без да се носят печатните съобщения, ако те са забравени или изгубени. Не е нужно да се попълват каквито и да са документи. Информацията за дължимите суми излиза веднага и може да бъде платена веднага. Тя е винаги актуална, защото се работи в онлайн режим на плащане. ИЗИПЕЙ към момента има 2 341 офиса в цяла България. Те са с гъвкаво работно време и удобно за хората, а повечето от тях работят и в почивни, и празнични дни.
Новата услуга на автоматично разплащане на данъците улеснява неимоверно гражданите. Тя е в полза най-вече на живеещите извън общината и им пести време, нерви и пари. Повишава и събираемостта от местните приходи. Онлайн плащането към момента е възможно най-евтиният и лек начин за плащане на данъци към българските общини.
Услугата е абсолютно безвъзмездна за Общината.
Тя се случи по решение на кмета г-н Георги Кабзималски. Така Рила се нареди сред общините с модерно и европейско обслужване за жителите си с по-висока събираемост от данъци и електронно предлагани услуги - евтини, бързи и лесни. Идеята на кметския екип е да продължава тази тенденция и да модернизира общината с облекчаване на услугите, предоставяне на широка възможност за избор от страна на гражданите и приближаването на администрацията до тях.

e-paybaner

easypay


 

 

Горе