Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация в Община Рила за 2023 год. /изтегли/


 

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация в Община Рила за 2022 год. /изтегли/


Заповед №РД-01-04-82/29.04.2024 год., на Кмета на Община Рила, относно създаване на регистър на решенията, уведомленията за достъп до обществена информация в Община Рила /изтегли/


Наредба №Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация /изтегли/


Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация в Община Рила за 2021 год. /изтегли/

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация в Община Рила за 2020 год. /изтегли/


Заповед №РД-01-04-156/01.07.2019г., на Кмета на Община Рила, относно: определяне на длъжностно лице да изпълнява допълнително функцията „администратор – модератор“ на Платформата за достъп до обществена информация /изтегли/


Заповед №РД-01-04-289/14.09.2016 год., на Кмета на Община Рила, относно: списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна /изтегли/

Заповед №РД-01-04-290/14.09.2016 год., на Кмета на Община Рила, относно: списък на длъжностите или задачите , за които се изисква достъп до класифицирана информация, представляваща /изтегли/


 

Няма снимки
RM16_new.jpg
opak

rila tur info

 ------------------------------------------------

 Модерен частен дом за възрастни хора - град Рила

dsh_ivan_rilski@abv.bg

+359 888 56 34 87

dsh ivan rilski1

Горе