Като селище гр.Рила има многовековна история,която води началото си от края на ІІ-началото на ІІІ век.За античността на града свидетелствуват находките при разкопки или случайни такива.

На територията на град Рила са открити останки от антично селище с надписи на гръцки език от края на ІІ - началото на ІІІ век, основи на сгради, битова керамика, гробница зидана с тухли и други.
Първото известно наименование на селището е Спортела и се е намирало на територията на днешния град и хълма – западно от него.Принадлежало е към територията на Пауталия/дн.Кюстендил/.
Данни за следващото наименование на Рила- РОЛИГЕРА като кастел, възстановен през VІ век дава Прокопий.
В дарствената грамота на Иван Шишман от 1378 година се споменава селище с името Дриска, което вероятно се отнася за Рила.Официално Рила се споменава през ХІV век, като феодално владение на Рилски манастир в царствените грамоти на български владетели.
Сведение за Рила под името Ирлие има в турските регистри от 1576 година
Рила е входната врата за Рилски манастир. В историческото развитие на селището е безспорна ролята на Рилски манастир, датиран от Х век-векове наред огнище на просвета и култура, пазител на българският национален дух и на българската книжнина.skalata krysta
Рилски манастир е уникален с изключително хармоничното съчетание на забележителни природни красоти и духовни ценности.
В духа на традициите земите тук да бъдат поставени под защитата на закона през 1966 година най-дълголетните и ценни гори около манастира
са обявени за защитена местност.От 1961г.Рилския манастир е превърнат в Национален музей, през 1983 година Организацията на обединените нации за образование наука и култура/ЮНЕСКО/,обявява целия комплекс за паметник на културата със световно значения и включва Рилския манастир в списъка на световното културно наследство.
През 1986 година защитената територия е уголемена и е обявен резерватът”Рило-манастирска гора”.
От 1991 год.Манастирът е изцяло под контрола на Светия синод на Българската православна църква.
През 1992 година обширна площ около резервата е обявена за парк,за да се опазят най-високите и богати на биологично разнообразие части на Рила планина.
И днес манастирът и неговите околности са неизчерпаем източник на национална гордост,средище за всички православни християни и място за духовно пречистване.Скътан като райско кътче в пазвите на най – високата и величествена планина у нас.

 

 

 

Личности, удостоени със званието "Почетен гражданин на Община Рила"

/изтегли/

Няма снимки
zima4_new.jpg
opak

rila tur info

 ------------------------------------------------

 Модерен частен дом за възрастни хора - град Рила

dsh_ivan_rilski@abv.bg

+359 888 56 34 87

dsh ivan rilski1

Горе