СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

Уважаеми граждани,

Сигналите за корупция в Общинска администрация – гр.Рила  могат  да постъпват чрез:

 1.  писмо(жалба, искане, сигнал) до Кмета на Община Рила;

 2.  кутията за сигнали за корупция, поставена във фоайето на Общинска админстрация – гр.Рила;

 3.  сигнали за корупция може да изпратите и на следния e-mail адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 4.  ”горещ телефон”  на номер 07054/88-21 денонощно;

 

Инструкция за приемане и разглеждане на сигнали за корупция в общинска администрация - град Рила /изтегли/

 

 

Ред за подаване и приемане на сигнали, жалби и предложения в Община Рила

 

Всеки гражданин или организация може да подава предложения или сигнали до Кмета на Община Рила.Те се приемат  във фронт – офиса на деловодството, находящо се на партерния етаж в административната сграда на Община Рила на адрес: гр.Рила, пл.”Възраждане” №1, както и на e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Предложенията до Кмета на Община Рила могат да се правят във връзка с осъществяване на функциите му в рамките на неговата компетентност, като  орган на изпълнителната власт и за усъвършенстване на организацията и дейността на Община Рила или за решаване на други въпроси, свързани с компетентността на Кмета на Община Рила и Общинска администрация.

 

Сигнали могат да се подават за злоупотреби с власт и корупция, незаконосъобразни и нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и служители в администрацията на Община Рила.

 

Предложенията и сигналите са писмени и устни.

 

Писмените предложения и сигнали се изпращат по пощата или се подават във фронт – офиса на деловодството на Община Рила, където се регистрират.

 

Устните предложения и сигнали се отразяват в протокол в деловодството на Община Рила, след което се регистрират.

 

Предложения и сигнали могат да се подават и в поставената на партерния етаж в административната сграда на Община Рила „пощенска кутия”.

 

Не се образува производство по анонимни предложения и сигнали, както и по сигнали,отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

 

В двумесечен срок от регистрирането, респективно постъпването на предложението или сигнала се взема решение.Решението по сигнала е писмено, мотивира се и се съобщава на подателя в 7-дневен срок от постъпването му.

 

Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се възлагат за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

 

Разглеждането на сигнали  срещу служители на администрацията се извършва съобразно действащите Вътрешни правила за подаване и разглеждане на предложения и сигнали в Община Рила.

 

С правилата е създадена организация на работа по предложенията и сигналите, която да осигури постановяването на обективни и законосъобразни решения по получени сигнали срещу незаконосъобразни или нецелесъобразни действия и бездействия на служители, с които са засегнати права и законни интереси на граждани и юридически лица.

 

Приложение: Вътрешни правила за подаване и разглеждане на предложения и сигнали в Община Рила /изтегли/

 

Горе