Протокол за устно заявление за достъп до обществена информация /изтегли/

Протокол по чл. 35, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация /изтегли/

 

Горе