Правомощия на кмета /виж/


Програма за управление на Кмета на Община Рила за мандат 2019 - 2023 година /изтегли/


Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ /изтегли/


Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ /изтегли/

 

 

 

Горе