РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА РИЛА

МАНДАТ 2019-2023 год. 

2023 г.

Решение №537 от Протокол №68 от заседание на Общински съвет, проведено на 10.01.2023 год. /изтегли/

Решения от №538 до №540 от Протокол №69 от заседание на Общински съвет, проведено на 20.02.2023 год. /изтегли/

Решения от №541 до №567 от Протокол №70 от заседание на Общински съвет, проведено на 23.02.2023 год. /изтегли/

Приложение към Решение №549/23.02.2023 год. /изтегли/

Приложение към Решение №550/23.02.2023 год. /изтегли/

Приложение към Решение №553/23.02.2023 год. /изтегли/

Приложение към Решение №554/23.02.2023 год. /изтегли/

Приложение към Решение №555/23.02.2023 год. /изтегли/

Приложение към Решение №558/23.02.2023 год. /изтегли/

Приложение към Решение №559/23.02.2023 год. /изтгели/

Приложение към Решение №561/23.02.2023 год. /изтегли/

Приложение към Решение №563/23.02.2023 год. /изтегли/

Приложение към Решение№564/23.02.2023 год. /изтегли/

Решения от №568 до №570 от Протокол №71 от заседание на Общински съвет, проведено на 06.03.2023 год. /изтегли/

Решения от №571 до №572 от Протокол №72 от заседание на Общински съвет, проведено на 07.03.2023 год. /изтегли/

Решения от №573 до №575 от Протокол №73 от заседание на Общински съвет, проведено на 20.03.2023 год. /изтегли/

Решения от №576 до №578 от Протокол №74 от заседание на Общински съвет, проведено на 21.03.2023 год. /изтегли/

Решение от №579 до №595 от Протокол №75 от заседание на Общински съвет, проведено на 30.03.2023 год. /изтегли/

Приложение към Решение №580/30.03.2023 год. /изтегли/

Приложение към Решение №587/30.03.2023 год. /изтегли/

Приложение към Решение №591/30.03.2023 год. /изтегли/

Приложение към Решение №593/30.03.2023 год. /изтегли/

Решения от №596 до №598 от Протокол №76 от заседание на Общински съвет, проведено на 13.04.2023 год. /изтегли/

Решения от №599 до №601 от Протокол №77 от заседание на Общински съвет, проведено на 13.04.2023 год. /изтегли/

Решения от №602 до №611 от Протокол №78 от заседание на Общински съвет, проведено на 27.04.2023 год. /изтегли/

Решения от №612 до №614 от Протокол №79 от заседание на Общински съвет, проведено на 19.05.2023 год. /изтегли/

Решение №615 от Протокол №80 от заседание на Общински съвет, проведено на 02.06.2023 год. /изтегли/ 

Решения от №616 до №631 от Протокол №81 от заседание на Общински съвет, проведено на 16.06.2023 год. /изтегли/

Решения от №632 до №645 от Протокол №82 от заседание на Общински съвет, проведено на 27.07.2023 год. /изтегли/

Решения от №646 до №648 от Протокол №83 от заседание на Общински съвет, проведено на 18.08.2023 год. /изтегли/

Решения от №649 до №663 от Протокол №84 от заседание на Общински съвет, проведено на 07.09.2023 год. /изтегли/

Приложение към Решение №649/07.09.2023 год. /изтегли/

Приложение към Решение №650/07.09.2023 год. /изтегли/

Приложение към Решение №651/07.09.2023 год. /изтегли/

Приложение към Решение №652/07.09.2023 год. /изтегли/

2022 г.

Решения от №370 до №380 от Протокол №48 от заседание на Общински съвет, проведено на 20.01.2022 год. /изтегли/

Приложение към Решение №374/20.01.2022 год. /изтегли/

Решения от №381 до №392 от Протокол №49 от заседание на Общински съвет, проведено на 24.02.2022 год. /изтегли/

Приложение №1 към Решение №385/24.02.2022 год. /изтегли/

Приложение №2 към Решение №385/24.02.2022 год. /изтегли/

Приложение към Решение №386/24.02.2022 год. /изтегли/

Приложение към Решение №389/24.02.2022 год. /изтегли/

Приложение към Решение №390/24.02.2022 год. /изтегли/

Решение №393 от Протокол №50 от заседание на Общински съвет, проведено на 07.03.2022 год. /изтегли/

Решения от №394 до №396 от Протокол №51 от заседание на Общински съвет, проведено  на 25.03.2022 год. /изтегли/

Решения от №397 до №407 от Протокол №52 от заседание на Общински съвет, проведено на 31.03.2022 год. /изтегли/

Решения от №408 до №420 от Протокол №53 от заседание на Общински съвет, проведено на 14.04.2022 год. /изтегли/

Приложение към Решение №411/14.04.2022 год. /изтегли/

Приложение към Решение №412/14.04.2022 год. /изтегли/

Приложение към Решение №413/14.04.2022 год. /изтегли/

Приложение към Решение №418/14.04.2022 год. /изтегли/

Решения от №421 до №422 от Протокол №54 от заседание на Общински съвет, проведено на 03.05.2022 год. /изтегли/

Решения от №423 до №425 от Протокол №55 от заседание на Общински съвет, проведено на 19.05.2022 год. /изтегли/

Решения от №426 до №436 от Протокол №56 от заседание на Общински съвет, проведено на 26.05.2022 год. /изтегли/

Решение №437 от Протокол №57 от заседание на Общински съвет, проведено на 06.06.2022 год. /изтегли/

Решения от №438 до №440 от Протокол №58 от заседание на Общински съвет, проведено на 20.06.2022 год. /изтегли/

Решения от №441 до №466 от Протокол №59 от заседание на Общински съвет, проведено на 14.07.2022 год. /изтегли/

Решения от №467 до №469 от Протокол №60 от заседание на Общински съвет, проведено на 05.08.2022 год. /изтегли/

Решения от №470 до №471 от Протокол №61 от заседание на Общински съвет, проведено на 12.08.2022 год. /изтегли/

Решения от №472 до №474 от Протокол №62 от заседание на Общински съвет, проведено на 05.09.2022 год. /изтегли/

Решения от №475 до №489 от Протокол №63 от заседание на Общински съвет, проведено на 29.09.2022 год. /изтегли/

Приложение към Решение №475 /изтегли/

Приложение към Решение №476 /изтегли/

Приложение към Решение №480 /изтегли/

Решения от №490 до №492 от Протокол №64 от заседание на Общински съвет, проведено на 24.10.2022 год. /изтегли/

Решения от №493 до №505 от Протокол №65 от заседание на Общински съвет, проведено на 27.10.2022 год. /изтегли/

Приложение към Решение №498 /изтегли/

Приложение към Решение №499 /изтегли/

Решения от №506 до №520 от Протокол №66 от заседание на Общински съвет, проведено на 24.11.2022 год. /изтегли/

Решения от №521 до №536 от Протокол №67 от заседание на Общински съвет, проведено на 30.12.2022 год. /изтегли/

 

2021 г.

Решения от №195 до №197 от Протокол №25 от заседание на Общински съвет, проведено на 15.01.2021 год. /изтегли/

Решения от №198 до №200 от Протокол №26 от заседание на Общински съвет, проведено на 25.01.2021 год. /изтегли/

Решения от №201 до №206 от Протокол №27 от заседание на Общински съвет, проведено на 28.01.2021 год. /изтегли/

Решения от №207 до №209 от Протокол №28 от заседание на Общински съвет, проведено на 05.02.2021 год. /изтегли/

Решение №210 от Протокол №29 от заседание на Общински съвет, проведено на 19.02.2021 год. /изтегли/

Решения от №211 до №225 от Протокол №30 от заседание на Общински съвет, проведено на 25.02.2021 год. /изтегли/

Приложение към Решение №214/25.02.2021 год. /изтегли/

Приложение към Решение №220/25.02.2021 год. /изтегли/

Приложение към Решение №225/25.02.2021 год. /изтегли/

Решения от  №226 до №231 от Протокол №31 от заседание на Общински съвет, проведено на 04.03.2021 год. /изтегли/

Приложение към Решение №227/04.03.2021 год. /изтегли/

Решения от №232 до 233 от Протокол №32 от заседание на Общински съвет, проведено на 10.03.2021 год. /изтегли/

Решение №234 от Протокол №33 от заседание на Общински съвет, проведено на 22.03.2021 год. /изтегли/

Решения от №235 до №237 от Протокол №34 от заседание на Общински съвет, проведено на 12.04.2021 год. /изтегли/

Решения от №238 до №268 от Протокол №35 от заседание на Общински съвет, проведено на 22.04.2021 год. /изтегли/

Решение №269 от Протокол №36 от заседание на Общински съвет, проведено на 29.04.2021 год. /изтегли/

Решения от №270 до 272 от Протокол №37 от заседание на Общински съвет, проведено на 17.05.2021 год. /изтегли/

Решение №273 от Протокол №38 от заседание на Общински съвет, проведено на 14.06.2021 год. /изтегли/

Решения от №274 до №301 от Протокол №39 от заседание на Общински съвет, проведено на 24.06.2021 год. /изтегли/

Решения от №302 до №304 от Протокол №40 от заседание на Общински съвет, проведено на 14.07.2021 год. /изтегли/

Решения от №305 до №307 от Протокол №41 от заседание на Общински съвет, проведено на 15.07.2021 год. /изтегли/

Решения от №308 до №323 от Протокол №42 от заседание на Общински съвет, проведено на 05.08.2021 год. /изтегли/

Приложение към Решение №312/05.08.2021 год. /изтегли/

Приложение към Решение №315/05.08.2021 год. /изтегли/

Приложение към Решение №318/05.08.2021 год. /изтегли/

Приложение към Решение №320/05.08.2021 год. /изтегли/

Решения от №324 до №326 от Протокол №43 от заседание на Общински съвет, проведено на 16.09.2021 год. /изтегли/

Решения от №327 до №336 от Протокол №44 от заседание на Общински съвет, проведено на 30.09.2021 год. /изтегли/

Приложение към Решение №327/30.09.2021 год. /изтегли/

Решение №337 от Протокол №45 от заседание на Общински съвет, проведено на 22.10.2021 год. /изтегли/

Решения от №338 до №352 от Протокол №46 от заседание на Общински съвет, проведено на 26.11.2021 год. /изтегли/

Решения от №353 до №369 от Протокол №47 от заседание на Общински съвет, проведено на 30.12.2021 год. /изтегли/

 

2020 г.

 

Решения от №25 до №27 от Протокол №5 от заседание на Общински съвет, проведено на 23.01.2020 год. /изтегли/

Решения от №28 до №52 от Протокол №6 от заседание на Общински съвет, проведено на 06.02.2020 год. /изтегли/

 

Приложение към Решение №28/06.02.2020 год. /изтегли/

Приложение към Решение №29/06.02.2020 год. /изтегли/

Приложение към Решение №32/06.02.2020 год. /изтегли/

Приложение към Решение №35/06.02.2020 год. /изтегли/

Приложение към Решение №37/06.02.2020 год. /изтегли/

Приложение към Решение №38/06.02.2020 год. /изтегли/

Приложение към Решение №39/06.02.2020 год./изтегли/

Приложение към Решение №42/06.02.2020 год. /изтегли/

Приложение към Решение №47/06.02.2020 год. /изтегли/

 

Решения от №53 до №70 от Протокол №7 от заседание на Общински съвет, проведено на 27.02.2020 год. /изтегли/

Решения от №71 до №73 от Протокол №8 от заседание на Общински съвет, проведено на 23.03.2020 год. /изтегли/

Решение №74 и Становище от Протокол №9 от заседание на Общински съвет, проведено на 08.04.2020 год. /изтегли/

Решения от №75 до №90 от Протокол №10 от заседание на Общински съвет, проведено на 16.04.2020 год. /изтегли/

Решения от №91 до №93 от Протокол №11 от заседание на Общински съвет, проведено на 04.05.2020 год. /изтегли/

Решения от №94 до №96 от Протокол №12 от заседание на Общински съвет, проведено на 13.05.2020 год. /изтегли/

Решение №97 от Протокол №13 от заседание на Общински съвет, проведено на 26.05.2020 год. /изтегли/

Решения от №98 до №99 от Протокол №14 от заседание на Общински съвет, проведено на 29.05.2020 год. /изтегли/

Решения от №100 до №102 от Протокол №15 от заседание на Общински съвет, проведено на 16.06.2020 год. /изтегли/

Решения от №103 до №120 от Протокол №16  от заседание на Общински съвет, проведено на 25.06.2020 год. /изтегли/

Приложение към Решение №118/25.06.2020 год. /изтегли/

Решения от №121 до №133 от Протокол №17 от заседание на Общински съвет, проведено на 30.07. 2020 год /изтегли/

Приложение към Решение №127/30.07.2020 год. /изтегли/

Приложение към Решение №132/30.07.2020 год. /изтегли/

Решение №134 от Протокол №18 от заседание на Общински съвет, проведено на 10.09.2020 год. /изтегли/

Решения от №135 до №137 от Протокол №19 от заседание на Общински съвет, проведено на 25.09.2020 год. /изтегли/

Решения от №138 до №149 и Становища от Протокол №20 от заседание на Общински съвет, проведено на 19.10.2020 год. /изтегли/

Решения от №150 до №161 от Протокол №21 от заседание на Общински съвет, проведено на 29.10.2020 год. /изтегли/

Решения от №162 до №176 от Протокол №22 от заседание на Общински съвет, проведено на 26.11.2020 год. /изтегли/

Приложение към Решение №171/26.11.2020 год. /изтегли/

Приложение към Решение №173/26.11.2020 год. /изтегли/

Решения от №177 до 191 от Протокол №23 от заседание на Общински съвет, проведено на 18.12.2020 год. /изтегли/

Решения от №192 до №194 от Протокол №24 от заседание на Общински съвет, проведено на 29.12.2020 год. /изтегли/


 

2019 г.

Решение № 1 от Протокол № 1 от заседание на Общински съвет, проведено на 08.11.2019 год. /изтегли/ 

Решения от  № 2 до № 7 от Протокол № 2 от заседание на Общински съвет, проведено на 11.11.2019 год. /изтегли/

Решения от № 8 до № 9 от Протокол № 3 от заседание на Общински съвет, проведено на 21.11.2019 год. /изтегли/ 

Решения от № 10 до № 24  от Протокол № 4 от заседание на Общински съвет, проведено на 27.12.2019 год. /изтегли/

      Приложение към Решение № 10/ 27.12.2019 год. /изтегли/

      Приложение към Решение № 15/ 27.12.2019 год. /изтегли/

 

 

 


 

Решения на общински съвет Мандат 2015 - 2019 - архив


 

Решения на общински съвет Мандат 2011 - 2015 - архив


 

Решения на общински съвет Мандат 2007 - 2011 - архив


 

 

 

Горе