РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА РИЛА

МАНДАТ 2019-2023 год. 

 

 

2020 г.

 

Решения от №25 до №27 от Протокол №5 от заседание на Общински съвет, проведено на 23.01.2020 год. /изтегли/ 

Решения от №28 до №52 от Протокол №6 от заседание на Общински съвет, проведено на 06.02.2020 год. /изтегли/ 

 

Приложение към Решение №28/06.02.2020 год. /изтегли/

 

Приложение към Решение №29/06.02.2020 год. /изтегли/

 

Приложение към Решение №32/06.02.2020 год. /изтегли/

 

Приложение към Решение №35/06.02.2020 год. /изтегли/

 

Приложение към Решение №37/06.02.2020 год. /изтегли/

 

Приложение към Решение №38/06.02.2020 год. /изтегли/

 

Приложение към Решение №39/06.02.2020 год. /изтегли/

 

Приложение към Решение №42/06.02.2020 год. /изтегли/

 

Приложение към Решение №47/06.02.2020 год. /изтегли/

 

Решения от №53 до №70 от Протокол №7 от заседание на Общински съвет, проведено на 27.02.2020 год. /изтегли/

Решения от №71 до №73 от Протокол №8 от заседание на Общински съвет, проведено на 23.03.2020 год. /изтегли/


 

2019 г.

Решение № 1 от Протокол № 1 от заседание на Общински съвет, проведено на 08.11.2019 год. /изтегли/ 

Решения от  № 2 до № 7 от Протокол № 2 от заседание на Общински съвет, проведено на 11.11.2019 год. /изтегли/

Решения от № 8 до № 9 от Протокол № 3 от заседание на Общински съвет, проведено на 21.11.2019 год. /изтегли/ 

Решения от № 10 до № 24  от Протокол № 4 от заседание на Общински съвет, проведено на 27.12.2019 год. /изтегли/

      Приложение към Решение № 10/ 27.12.2019 год. /изтегли/

      Приложение към Решение № 15/ 27.12.2019 год. /изтегли/

 

 


 

Решения на общински съвет Мандат 2015 - 2019 - архив


 

Решения на общински съвет Мандат 2011 - 2015 - архив


 

Решения на общински съвет Мандат 2007 - 2011 - архив


 

 

 

Горе