РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА РИЛА

МАНДАТ 2015 - 2019

 

2015

 

Решения от Протокол №1 от 05.11.2015г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Решения от Протокол №2 от 10.11.2015г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Решения от Протокол №3 от 16.11.2015 г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Правилник за организацията и дейността на общински съвет, ноговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация - Мандат 2015 - 2019 /изтегли/

Решения от Протокол №4 от 26.11.2015 г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Решения от Протокол №5 от 12.12.2015 г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Решения от Протокол № 6 от 30.12.2015 г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

 

2016

 

Решения от Протокол № 7 от 13.01.2016 г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Решения от Протокол № 8 от 28.01.2016 г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Решения от Протокол №9 от 17.02.2016 г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Решения от Протокол №10 от 26.06.2016 г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Решения от Протокол №11 от 16.03.2016 г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Решения от Протокол №12 от 31.03.2016 г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Решения от Протокол № 13 от 28.04.2016 г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Приложение към Решение № 109 от 28.04.2016г. /изтегли/

Приложение към Решение № 112 от 28.04.2016г. /изтегли/

Решения от Протокол № 14 от 18.05.2016 г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Решения от Протокол № 15 от 26.05.2016 г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Решения от Протокол № 16 от 28.06.2016г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Решения от Протокол № 17 от 20.07.2016г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Решения от Протокол № 18 от 28.07.2016г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Решения от Протокол № 19 от 18.08.2016г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Решения от Протокол № 20 от 31.08.2016г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Решения от Протокол № 21 от 30.09.2016г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Решения от Протокол № 22 от 27.10.2016г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Решения от Протокол № 23 от 11.11.2016г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Решения от Протокол № 24 от 28.11.2016г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Решения от Протокол № 25 от 29.12.2016г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

 

2017

 

Решения от Протокол № 26 от 26.01.2017г. от заседание на Общински съвет:

Решение № 283/26.01.2017г., ведно с приложенията към него /изтегли/

Решение № 284/26.01.2017г., ведно с приложенията към него /изтегли/ 

Решение № 285/26.01.2017г., ведно с приложенията към него /изтегли/

Решение № 286/26.01.2017г., ведно с приложенията към него /изтегли/ 

Решение № 287/26.01.2017г., ведно с приложенията към него /изтегли/

Решение № 288/26.01.2017г., ведно с приложенията към него /изтегли/

Решение № 289/26.01.2017г., ведно с приложенията към него /изтегли/ 

Решение № 290/26.01.2017г., ведно с приложенията към него /изтегли/ 

Решение № 291/26.01.2017г., ведно с приложенията към него /изтегли/

Решения № 292/26.01.2017г.; Решение № 293/26.01.2017г.; Решение № 294/26.01.2017г. /изтегли/

Решения от Протокол № 27 от 10.02.2017г. от заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/

Решения от Протокол № 28 от 23.02.2017 год. от заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/

Решения от Протокол № 29 от 30.03.2017 год. от заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/

  


 

Решения на общински съвет Мандат 2011 - 2015 - архив


 

Решения на общински съвет Мандат 2007 - 2011 - архив


 

 

 

Горе