РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА РИЛА

МАНДАТ 2019-2023 год. 

2019 год. 

Решение № 1 от Протокол № 1 от заседание на Общински съвет, проведено на 08.11.2019 год. /изтегли/ 

Решения от  № 2 до № 7 от Протокол № 2 от заседание на Общински съвет, проведено на 11.11.2019 год. /изтегли/

Решения от № 8 до № 9 от Протокол № 3 от заседание на Общински съвет, проведено на 21.11.2019 год. /изтегли/ 

Решения от № 10 до № 24  от Протокол № 4 от заседание на Общински съвет, проведено на 27.12.2019 год. /изтегли/ 

      Приложение към Решение № 10/ 27.12.2019 год. /изтегли/

      Приложение към Решение № 15/ 27.12.2019 год. /изтегли/ 

 

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА РИЛА

МАНДАТ 2015 - 2019 

2015

 

Решения от Протокол №1 от 05.11.2015г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Решения от Протокол №2 от 10.11.2015г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Решения от Протокол №3 от 16.11.2015 г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Правилник за организацията и дейността на общински съвет, ноговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация - Мандат 2015 - 2019 /изтегли/

Решения от Протокол №4 от 26.11.2015 г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Решения от Протокол №5 от 12.12.2015 г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Решения от Протокол № 6 от 30.12.2015 г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

 

2016

 

Решения от Протокол № 7 от 13.01.2016 г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Решения от Протокол № 8 от 28.01.2016 г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Решения от Протокол №9 от 17.02.2016 г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Решения от Протокол №10 от 26.06.2016 г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Решения от Протокол №11 от 16.03.2016 г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Решения от Протокол №12 от 31.03.2016 г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Решения от Протокол № 13 от 28.04.2016 г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Приложение към Решение № 109 от 28.04.2016г. /изтегли/

Приложение към Решение № 112 от 28.04.2016г. /изтегли/

Решения от Протокол № 14 от 18.05.2016 г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Решения от Протокол № 15 от 26.05.2016 г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Решения от Протокол № 16 от 28.06.2016г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Решения от Протокол № 17 от 20.07.2016г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Решения от Протокол № 18 от 28.07.2016г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Решения от Протокол № 19 от 18.08.2016г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Решения от Протокол № 20 от 31.08.2016г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Решения от Протокол № 21 от 30.09.2016г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Решения от Протокол № 22 от 27.10.2016г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Решения от Протокол № 23 от 11.11.2016г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Решения от Протокол № 24 от 28.11.2016г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Решения от Протокол № 25 от 29.12.2016г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

 

2017

 

Решения от Протокол № 26 от 26.01.2017г. от заседание на Общински съвет:

Решение № 283/26.01.2017г., ведно с приложенията към него /изтегли/

Решение № 284/26.01.2017г., ведно с приложенията към него /изтегли/ 

Решение № 285/26.01.2017г., ведно с приложенията към него /изтегли/

Решение № 286/26.01.2017г., ведно с приложенията към него /изтегли/ 

Решение № 287/26.01.2017г., ведно с приложенията към него /изтегли/

Решение № 288/26.01.2017г., ведно с приложенията към него /изтегли/

Решение № 289/26.01.2017г., ведно с приложенията към него /изтегли/ 

Решение № 290/26.01.2017г., ведно с приложенията към него /изтегли/ 

Решение № 291/26.01.2017г., ведно с приложенията към него /изтегли/

Решения № 292/26.01.2017г.; Решение № 293/26.01.2017г.; Решение № 294/26.01.2017г. /изтегли/

Решения от Протокол № 27 от 10.02.2017г. от заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/

Решения от Протокол № 28 от 23.02.2017 год. от заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/

Решения от Протокол № 29 от 30.03.2017 год. от заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/

Решение № 328 от Протокол № 31 от 27.04.2017 год. от заседание на Общински съвет, Община Рила / изтегли/   

Решение № 341 от Протокол № 32 от 22.05.2017 год. от заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/

Решение № 342 от Протокол № 33 от 25.05.2017 год. от заседоние на Общински съвет, Община Рила / изтегли/

Доклад относно приемане на средносрочната бюджетна прогноза за местни дейности в Община Рила за 2018- 2020 год. /изтегли/

Решение № 351 и № 352 от Протокол № 33 от 25.05.2017 год. от заседание на Общински съвет, Община Рила / изтегли/

Решение № 353, № 354, № 356 и № 357 от Протокол № 34 от 29.06.2017 год. от заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/

Решение № 358 от Протокол № 35 от 29.06.2017 год., ведно с приложените към него документи от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/

 

Решение № 359, №360, № 361, № 362 и № 363 от  Потокол  35 от 29.06.2017 год.,  от проведено  заседание на Общиски съвет, Община Рила /изтегли/

Решение № 364 от Протокол № 35 от 29.06.2017 год. от проведено заседание на Общинскси съвет, Община Рила /изтегли/

Решение № 365 от Протокол № 35 от 29.06.2017 год. от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/

Решение № 366 от Протокол № 35 от 29.06.2017 год. от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила, ведно с приложениет към него документи / изтегли/

Решения от № 367 до № 382 от Протокол № 35 от 27.07.2017 год. от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/

Решение № 383 от Протокол № 36 от 21.09.2017 год. от проведено извънредно заседание на Общински съвет, Община Рила / изтегли/

Решения от № 384 до № 394 от Протокол № 37 от 12.10.2017 год. от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/ 

Решения от № 395 до № 398 от Протокол № 38 от 17.11.2017 год. от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/

Решения ат № 399 до № 422 от Протокол № 39 от 30.11.2017 год. от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/

Решения от № 423 до № 439 от Протокол № 40 от 20.12.2017 год. от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/ 


 

2018 год. 

 

Решение № 440 от Протокол № 41 от 17.01.2018 год. от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила / изтегли/ 

Решения към  Протокол № 42/ 25.01.2018 год. от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила:

      - Решение № 441 и  Решение № 442 /изтегли/ 

      - Решение № 443 и Решение № 444 /изтегли/

      - Решение № 445 и Решение № 446 / изтегли/

      - Решение № 447 /изтегли/

      - Решение № 448 и Решение № 449 / изтегли/ 

Решение от № 454 до № 474 от Протокол № 43 от 22.02.2018 год. от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/ 

Решение № 475 от Протокол № 44/01.03.2018 год. от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/  

Решения от № 492 до № 500 от Протокол № 46/ 12.04.2018 год. от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/

Приложение към Решение № 493 от 12.04.2018 год. /изтегли/  

Решения от Протокол № 47/ 26.04.2018 год. от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила:

      - Решения от № 501 до № 503   /изтегли/

      - Решение от № 504 /изтегли/

      - Решения от № 505 до № 509  / изтегли/

      - Решения от № 510 до № 521 /изтегли/

Решение № 522 от Протокол № 48/ 25.05.2018 год. от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/

Решение от № 523 до № 527 от Протокол № 49/ 31.05.2018 год. от проведоно заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/

Решения от № 529 до № 548 от Протокол № 51/ 28.06.2018 год. от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/

Решения от № 549 до № 552 от Протокол № 52/ 20.07.2018 год. от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/

Решение от № 553 до № 563 от Протокол № 53/ 26.07.2018 год. от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/

Решение от № 564 до № 570 от Протокол № 54/ 23.08.2018 год. от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/ 

Решение № 571 от Протокол № 55/ 21.09.2018 год. от продено заседание на Общински съвет, Община Рила / изтегли/

Решения от № 572 до № 582 от Протокол № 56/ 27.09.2018 год. от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/

Решение № 583 от Протокол № 57/ 11.10.2018 год. от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/ 

Решение от № 584 до № 586 от Протокол № 58/ 14.11.2018 год. от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/

Решение от № 587 до № 603 от Протокол № 59/ 28.11.2018 год. от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/

Решение № 604 от Протокол № 60/ 03.12.2018 год. от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/

Решение от № 605 от Протокол № 61/ 17.12.2018 год. от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/

Решение от № 606 до № 620 от Протокол № 62/ 20.12.2018 год. от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/ 


 

 

2019 г.

 

Решения от № 623 до № 628 от Протокол № 64/ 21.01.2019 год. от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила / изтегли/ 

Решения от № 629 до № 651 от Протокол № 65/ 31.01.2019 год. от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/

        - Приложение на Решение № 629 от 31.01.2019 г. /изтигли/

        - Приложение на Решение № 632 от 31.01.2019 г. /изтегли/

        - Приложение на Решение № 633 от 31.01.2019 г. /изтегли/

        - Приложение на Решение № 634 от 31.01.2019 г. /изтегли/

        - Приложение на Решение № 635 от 31.01.2019 г. /изтегли/

        - Приложение на Решение № 636 от 31.01.2019 г. /изтегли/

Решения от № 652 до № 654 от Протокол № 66/ 20.02.2019 год. от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/

Решения от № 655 до № 656 от Протокол № 67/ 28.02.2019 год. от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/ 

Решения от № 667 до № 680 от Протокол № 68/ 28.03.2019 год. от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/ 

- Приложения към Решение № 674 от 28.03.2019 год. /изтегли/ 

Решения от № 681 до № 699 от Протокол № 69/ 17.05.2019 год. от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/ 

Решения от № 700 до № 703 от Протокол № 70/ 10.06.2019 год. от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/

Решения от № 704 до № 706 от Протокол № 71/ 24.06.2019 год. от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/

Решения от № 707 до № 719 от Протокол № 72/ 27.06.2019 год. от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила

/изтегли/

Решения от №720 до №723 от Протокол №73/ 18.07.2019 год. от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/ 

- Приложения към Решение № 721: Електро схема към ПУП-ПП, Обяснителна записка, чертежи 

- Приложение към Решение № 722 /изтегли/ 

Решения от №724 до №742 от Протокол №74/ 25.07.2019 год. от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/ 

-Приложение към Решение №734 /изтегли/

Решения от №743 до №745 от Протокол №75/06.08.2019 год. от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/

Решения от №746 до №750 от Протокол №76/20.08.2019 год. от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/

Решение №751 от Протокол №77/10.09.2019 год. от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/

Решение №752 от Протокол №78/11.09.2019 год. от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/

Решения от №753 до №771 от Протокол №79/20.09.2019 год. от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/

- Приложение към Решение №760 от 20.09.2019 год. /изтегли/

Решения от № 771 до №773 от Протокол №80/27.09.2019 год. от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/

Решения от №774 до №778 от Протокол №81/10.10.2019 год. от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/

Решения от №779 до №782 от протокол №82/22.10.2019 год. от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/

 

 

 

 

 

 


 

Решения на общински съвет Мандат 2011 - 2015 - архив


 

Решения на общински съвет Мандат 2007 - 2011 - архив


 

 

 

Горе