РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА РИЛА

МАНДАТ 2023-2027 год.

2023г.

Решение №1 от Протокол №1 от заседание на Общински съвет, проведено на 10.11.2023 год. /изтегли/

Решения от №2 до №4 от Протокол №2 от заседание на Общински съвет, проведено на 14.11.2023 год. /изтегли/

Решения от №5 до №13 от Протокол №3 от заседание на Общински съвет, проведено на 20.11.2023 год. /изтегли/

Решения от №14 до №16 от Протокол №4 от заседание на Общински съвет, проведено на 06.12.2023 год. /изтегли/

Решения от №17 до №26 от Протокол №4 от заседание на Общински съвет, проведено на 06.12.2023 год. /изтегли/  

Приложение №1 към Решение №17 /изтегли/

Приложение №2 към Решение №17 /изтегли/

Приложение към Решение №24 /изтегли/

Приложение към Решение №25 /изтегли/

Приложение към Решение №26 /изтегли/

Решение № 27-47 от 25.01.2024г. на ОбС Рила /изтегли/

Приложение към решение 36 /изтегли/

Приложение към решение 37 /изтегли/

Приложение към решение 38 /изтегли/

Приложение към решение 39 /изтегли/

Приложение към решение 40 /изтегли/

Решения от №48 до №58 от Протокол №7 от заседание на Общински съвет, проведено на 19.02.2024 год. (публикувано на 21.02.2024г.) /изтегли/

Приложение към решения от №48 до №58 (публикувано на 21.02.2024г.) /изтегли/

Решения от №59 до №61 от Протокол №8 от заседание на Общински съвет, проведено на 13.03.2024 год. (публикувано на 13.03.2024г.) /изтегли/

Решения от №62 до №77 от Протокол №9 от заседание на Общински съвет, проведено на 28.03.2024 год. (публикувано на 28.03.2024г.) /изтегли/

Решения от №78 до №91 от Протокол №10 от заседание на Общински съвет, проведено на 25.04.2024 год. (публикувано на 25.04.2024г.) /изтегли/

Приложение към решение от №81 (публикувано на 25.04.2024г.) /изтегли/

Решение № 92-104 от 10.06.2024г. от редовно заседание на Общински съвет Община Рила /изтегли/

Приложение към Решение 95 от 10.06.2024г. на Общински съвет Община Рила /изтегли/

Приложение към Решение 96 от 10.06.2024г. на Общински съвет Община Рила /изтегли/

Решения от №105 до №109 от Протокол №12 от заседание на Общински съвет, проведено на 28.06.2024 год./изтегли//

 


 

Решения на общински съвет Мандат 2019 -2023 - архив  


 

Решения на общински съвет Мандат 2015 - 2019 - архив


 

Решения на общински съвет Мандат 2011 - 2015 - архив


 

Решения на общински съвет Мандат 2007 - 2011 - архив


 

 

 

Няма снимки
KOST78_new.jpg
opak

rila tur info

 ------------------------------------------------

 Модерен частен дом за възрастни хора - град Рила

dsh_ivan_rilski@abv.bg

+359 888 56 34 87

dsh ivan rilski1

Горе