Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация - Мандат 2019 г. - 2023 г. /изтегли/

Публикувано на 11.11.2020 год.


Функции на Общински съвет /виж/

Горе