Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация /изтегли/

Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване /изтегли/

 

Няма снимки
rila_river_new.jpg
opak

rila tur info

 ------------------------------------------------

 Модерен частен дом за възрастни хора - град Рила

dsh_ivan_rilski@abv.bg

+359 888 56 34 87

dsh ivan rilski1

Горе