Бланки на заявления:

Заявление за регистриране на пчелини и пчелни семейства /линк/

Декларация за издаване на регистрационен номер на пчелин /линк/ 


Заявление за категоризиране на средства за подслон и места за настаняване /линк/

Заявление за категоризиране на заведение за хранене и развлечение /линк/

Формуляр за определяне категорията за заведение за хранене и развлечение /линк/

Заявление за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър /линк/


Заявление за ползване на тротоарна площ /линк/

Декларация към завление за ползване на тротоарна площ /линк/


Заявление за регистрация на пътно превозно средство с животинска тяга /линк/


Заявление за издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на Община Рила /линк/


 

 

 

Горе