Обява за конкурс на социална услуга на звено: 

„Социални услуги в общността” гр. Рила, община Рила, включващо: „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства”,  „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства-2” и „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства”   /изтегли

Приложения:  

1. Заявление за участие в конкурс за възлагане управлението на социалната услуга  /изтегли/ 

2. Формуляр за предоставяне на техническо и финасово предложение /изтегли/ 

3. Декларация за допустимост на кандидат до конкурс за възлагане на управлението /изтегли/ 

4. Проект на Договор за възлагане управлението на социалната услуга /изтегли/

5. Бюджетна рамка /изтегли/

                                                                                                 Публикувано на 16.07.2018 год.


Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжност "Главен архитект" на Община Рила /изтегли/

Списък на недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжност "Главен архитект" на Община Рила /изтегли/

Община Рила обявява конкурс за длъжността "Главен архитект" на Община Рила /изтегли/

Заповед № РД-01-04-293 от 14.09.2016г. /изтегли/

Горе