Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжност "Главен архитект" на Община Рила /изтегли/

Списък на недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжност "Главен архитект" на Община Рила /изтегли/

Община Рила обявява конкурс за длъжността "Главен архитект" на Община Рила /изтегли/

Заповед № РД-01-04-293 от 14.09.2016г. /изтегли/

Горе