ПОКАНА относно: Участие в пресконференция по Проект "Техническа документация - Сокобаня - Рила" CCI Number: 2007 CB16IPO006 - 2011 - 2 - 170 с водещ партньор - Община Сокобаня


Встъпителна пресконференция

Презентация на Проект "Техническа документация - Сокобаня - Рила" CCI Number: 2007 CB16IPO006 - 2011 - 2 - 170


Два етапа от договор с предмет „Изготвяне на пълен пакет техническа документация за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 3 общински сгради в Община Рила“ са приключени и одобрени от Кмета на Община Рила:

Новини

obshtina

kulturen dom

makarenko


 

 

Няма снимки
babinska_mahala2_new.jpg
opak

rila tur info

 ------------------------------------------------

 Модерен частен дом за възрастни хора - град Рила

dsh_ivan_rilski@abv.bg

+359 888 56 34 87

dsh ivan rilski1

Горе