Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за изграждане на трасе за планинско колоездене, доставка и монтаж на оборудване и съоръжения по трасето, на велосипеди за планинско колоездене, включително специализирано оборудване (за деца и възрастни), на парапланери по проект ''Съвременни пред портата на духовността''(изграждане на съоръжения за планинско колоездене и планеризъм)'' на Община Рила“, финансиран изцяло или частично със средства от европейски фондове по мярка 313 ”насърчаване на туристическите дейности” от ПРСР с бенефициент Община Рила”

 

       1. Разяснение по документация за участие № 1

       2. Разяснение по документация за участие  № 2

       3.ВАЖНО!!! Съобщение относно отваряне на ценови оферти /виж/

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СМР СЪГЛАСНО ЗУТ, ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: "ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРАСЕ ЗА ПЛАНИНСКО КОЛОЕЗДЕНЕ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ И СЪОРЪЖЕНИЯ ПО ТРАСЕТО, НА ВЕЛОСИПЕДИ ЗА ПЛАНИНСКО КОЛОЕЗДЕНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ (ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ) НА ПАРАПЛАНЕРИ ПО ПРОЕКТ "СЪВРЕМЕННИ ПРЕД ПОРТАТА НА ДУХОВНОСТТА" (ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПЛАНИНСКО КОЛОЕЗДЕНЕ И ПЛАНЕРИЗЪМ)" НА ОБЩИНА РИЛА" ФИНАНСИРАН ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ ПО МЯРКА 313" НАСЪРЧАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ" ОТ ПРСР С БЕНЕФИЦИЕНТ ОБЩИНА РИЛА"

1. ВАЖНО!!!Съобщение относно отваряне на ценови оферти /виж/


Открита процедура по чл. 14, ал.1,т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Реконструкция и рехабилитация на път/III-107, Рила- Рилски манастир, км. 13+336/- Падала

 

Приложение /изтегли тук/:

1.Решение

2.Обявление

3.Документация за участие

3.1. Документация за участие

4.Разяснение по документация за участие /виж/

5. ВАЖНО!!! Съобщение относно отваряне на ценови оферти /виж/


Открита процедура по чл.14,ал. 3,т. 2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:" Упражняване на Строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и изготвяне на технически паспорт по проект: "Реконструкция и рехабилитация на път/ III-107, Рила-Рилски манастир, км.13+336/-Падала"

Приложение /изтегли тук/:

1.Решение

2.Обявление

3.Документация за участие

3.1.Документация за участие

4. ВАЖНО!!! Съобщение относно отваряне на ценови оферти /виж/


 

Открита процедура по чл.14, ал. 3, т. 2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР за обект: "Изграждане на водосток с отвор 2 м. и подпорни стени на дере "Спротива" 1 находящо се кв. 119 по плана на град Рила"

Приложение /изтегли тук/:

1.Решение №612344

2.Обявление

3.Техническо задание

4.Документация за участие

5.Разяснение по документация за участие №1 /виж/

6.ВАЖНО!!! Съобщение относно отваряне на ценови оферти /виж/


 

 

 

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Упражняване на Авторски надзор по проект: „Реконструкция и рехабилитация на път /ІІІ-107, Рила - Рилски манастир, км.13+336/ - Падала”

 

Приложение:

 

       1.Решение № 11/04.09.2014г. за определяне на изпълнител на Кмета на Община Рила /виж/

       2.Доклад от 04.09.2014г. по чл. 92 а, ал. 5 от ЗОП /виж/

 

Няма снимки
RM16_new.jpg
opak

rila tur info

 ------------------------------------------------

 Модерен частен дом за възрастни хора - град Рила

dsh_ivan_rilski@abv.bg

+359 888 56 34 87

dsh ivan rilski1

Горе