2008 – информация за услуга – Промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър по искане на вписаното лице /изтегли/

2008 – Заявление за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър /изтегли/

2047 – информация за услуга – Категоризация на места за настаняване /изтегли/

2047 – Заявление за категоризиране място за настаняване /изтегли/

2050 – информация за услуга – Прекратяване на категория на туристически обект по искане на лицето, извършващо дейност в обекта /изтегли/

2050 – Заявление за заявяване на услугата (свободен текст)

2088 – информация за услуга – Категоризация на заведения за хранене и развлечения /изтегли/

2088 – Заявление – декларация за категоризиране на заведение за хранене и развлечения /изтегли/

2089 – информация за услуга – Потвърждаване или промяна категоризацията на туристически обект /изтегли/

2089 – Заявление – декларация за  повишаване на категорията на заведение за хранене и развлечения /изтегли/

2089 – Заявление – декларация потвърждаване на за категоризиране на място за настаняване и/или заведение за хранене и развлечения /изтегли/

2123 – информация за услуга – Издаване на дубликат на удостоверение за определяне на вид и категория на туристически обект /изтегли/

2123 – Заявление – декларация за издаване на дубликат /изтегли/

3122 – информация за услуга – Регистриране на място за настаняване клас „В“ – апартаменти за гости и стаи за гости /изтегли/

3122 –  Заявление – декларация за регистриране за упражняване на дейност хотелиерство в стая за гости или апартамент за гости /изтегли/

3199 – информация за услуга – Прекратяване на открита процедура по категоризиране на туристически обекти /изтегли/

3199 – Заявление за прекратяване на открита процедура по категоризиране на туристически обект /изтегли/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление за регистриране на пчелини и пчелни семейства /линк/

Декларация за издаване на регистрационен номер на пчелин /линк/ 


Заявление за категоризиране на средства за подслон и места за настаняване /линк/

Заявление за категоризиране на заведение за хранене и развлечение /линк/

Формуляр за определяне категорията за заведение за хранене и развлечение /линк/

Заявление за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър /линк/


Заявление за ползване на тротоарна площ /линк/

Декларация към завление за ползване на тротоарна площ /линк/


Заявление за регистрация на пътно превозно средство с животинска тяга /линк/


Заявление за издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на Община Рила /линк/


 

 

 

 

 

Няма снимки
MA4ETA15_new.jpg
opak

rila tur info

 ------------------------------------------------

 Модерен частен дом за възрастни хора - град Рила

dsh_ivan_rilski@abv.bg

+359 888 56 34 87

dsh ivan rilski1

Горе