1996 – Информация за услуга – Издаване на разрешение за отсичане на над 5 (пет) броя дървета и на лозя над 1 (един) декар /изтегли/

1996 – Заявление за издаване на разрешение за отсичане/изкореняване на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар /изтегли/

2006 – Информация за услуга – Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд /изтегли/

2006 – Заявление за измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд /изтегли/

2031 – Информация за услуга – Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение /изтегли/

2031 – Заявление за издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение /изтегли/

2068 – Информация за услуга – Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии /изтегли/

2068 – Заявление за издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии /изтегли/

2086 – Информация за услуга – Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 (пет) броя дървета и до 1 (един) декар лозя в селскостопански земи /изтегли/

2086 – Заявление за издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи /изтегли/

 


 

 

 

Няма снимки
manatarki_new.jpg
opak

rila tur info

 ------------------------------------------------

 Модерен частен дом за възрастни хора - град Рила

dsh_ivan_rilski@abv.bg

+359 888 56 34 87

dsh ivan rilski1

Горе