Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

http://grad-rila.nit.bg/

 

 


 Процедури по ЗОП


Процедури по чл.14, ал.4 от ЗОП (Публични покани)


Сключени договори за обществени поръчки по ЗОП


Процедури по PRAG


Архив


Покана за представяне на оферти в обществена поръчка с предмет: :ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА, НЕОБХОДИМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ "ИНВЕСТИЦИИ ЗА БЪДЕЩЕТО" - ГР. РИЛА


Покана за представяне на оферти в обществена поръчка с предмет: "ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ, НЕОБХОДИМО ЗА ПРЕСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ "ИНВЕСТИЦИИ ЗА БЪДЕЩЕТО" - ГР. РИЛА"


Покана за представяне на оферти в обществена поръчка с предмет: "ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ОБЩИНА РИЛА, СЪГЛАСНО ОДОБРЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА"

Приложение:

             1. Покана с изх. №УС-04-09000092/30.10.2013г.

             2. Образци на документи, необходими за попълване на оферта