Деловодството на фронт – офиса за обслужване на гражданите на принципа”Едно гише”е разположено на партерния етаж в сградата на общинска администрация на адрес:

Община Рила

пл.”Възраждане” №1

тел. 0884 400 944

 

Работно време на деловодството: от 9.00часа до 17.30 часа /без прекъсване/

Работни места - звено "МДТ", приемат плащания за всички видове услуги и плащания по Закона за местните данъци и такси.

Тел.за връзка: 07054 88 19; 0889/811-099

 

                        Какво може да очаквате от нас:

 • Еднакъв достъп до услугите и равнопоставено отношение към всички потребители;
 • Конфиденциалност при разглеждане на Вашите документи;
 • Уважение и отзивчиво отношение към всеки потребител;
 • Ние се държим професионално и ще отговаряме на въпросите Ви точно и ясно в кръга на своята компетентност;
 • Ние се стремим да вникнем в проблема Ви,като предложим най-оптималното решение;
 • Спазване на нормативно определените срокове,а при възможност и предсрочно извършване на услугата;
 • Да разширим начините за достъп и предоставянето на информация и услуги;
 • Добронамерена и делова обстановка;
 • Активно ще търсим Вашата оценка за административното обслужване,която публично ще оповестяваме;
 • Ангажираност на ръководството на Община Рила за подобряване на административното обслужване;
 • Осигурена е достъпна среда за хора с увреждания

 

                        Какво очакваме от Вас:

 • Да се отнасяте към служителите с уважение;
 • Да бъдете внимателни и любезни към останалите клиенти;
 • Да предоставяте пълна и точна информация,необходима за предоставянето на съответната услуга;
 • Да изразявате свободно и коректно Вашите мнения,предложения и коментари,за да подобрим качеството на предлаганите от нас услуги;

 

Общи отговорности

Да се създаде подходяща работна атмосфера са необходими взаимно уважение,внимание и търпение.

Ние се ангажираме да вземем под внимание всички Ваши предложения за допълнение или изменение в предоставената информация,както и тези свързани с подобряване на административното обслужване,които сте отбелязали в:

 • Дневника за мнения и предложения от гражданите;
 • Писмен сигнал,подаден в кутията във фоайето на общината;

 

 

Горе