banner 960x200

Разяснителна кампания с цел разясняване правата и задълженията на гражданите


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (чл.39, ал.1 от ИК) /изтегли/

Публикувано на 16.10.2019 г.


  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ЗАМ.КМЕТА НА ОБЩИНА РИЛА ЩЕ ПРОВЕДЕ КОНСУЛТАЦИИ С РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И КОАЛИЦИЯТА, КОЯТО ИМА ИЗБРАНИ С НЕЙНАТА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 04.10.2019г.(петък) ОТ 11:00 часа В  ЗАЛА “ЕВРОПРОЕКТИ“ НА ОБЩИНА РИЛА, ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВ И РЪКОВОДСТВО НА ПСИК  В  ОБЩИНА РИЛА, ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019г.

В КОНСУЛТАЦИИТЕ МОГАТ ДА УЧАСТВАТ И ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ.

Публикувано на 01.10.2019 год.


Заповед № РД-01-04-246/01.10. 2019г. на Зам.-кмет "РРСПХД" на Община Рила

На основание    чл.  8, ал.2, ал.3 и ал.6  от   Изборен    кодекс  и  във връзка  с Решение №935-МИ/ от 02.09.2019г.на ЦИК за образуване на секции за гласуване с подвижна избирателна кутия  и   Решение № 35/30.09.2019г.на ОИК,Община Рила за определяне броя и състав на ПСИК на територията на Община Рила в изборите за общински съветници и за Кмет на Община Рила  на 27 октомври 2019г. /изтегли/

Публикувано на 01.10.2019 год.


Заповед РД-01-04-235/17.09.2019г. на Кмета на Община Рила

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.18, ал.1 от Изборен кодекс и Решение №953-МИ от 04.09.2019г.на ЦИК за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г., с цел улесняване на избирателите с увредено зрение, с увреден слух, затруднения в придвижването или с друго увреждане на територията на Община Рила /изтегли/

Публикувано на 20.09.2019 год.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

КМЕТА НА ОБЩИНА РИЛА ЩЕ ПРОВЕДЕ КОНСУЛТАЦИИ С РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И КОАЛИЦИЯТА, КОЯТО ИМА ИЗБРАНИ С НЕЙНАТА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 18.09.2019г.(СРЯДА) ОТ 14:00 ЧАСА В  ЗАЛА “ЕВРОПРОЕКТИ“ НА ОБЩИНА РИЛА, ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВ И РЪКОВОДСТВО НА СИК  В  ОБЩИНА РИЛА, ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019г.

В КОНСУЛТАЦИИТЕ МОГАТ ДА УЧАСТВАТ И ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ.

Публикувано на 13.09.2019 год.


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I

за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) /изтегли/

Публикувано на 11.09.2019 год.


Заповед №РД-01-04-216/02.09.2019г. на Кмета на Община Рила

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и  във връзка с чл. 41, ал.3 от  Изборен кодекс, предвид обявяване на предварителните избирателни списъци на територията на Община Рила  за произвеждане на  изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. /изтегли/

Публикувано на 03.09.2019 год.


Заповед № РД-01-04-214/30.08. 2019г. на Кмета на Община Рила

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.183, ал.3 от Изборен Кодекс и Решение №794-МИ/27.08.2019 г. на ЦИК  за условията и реда за провеждане   на   предизборна    агитация   в   изборите  за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. /изтегли/

Публикувано на 30.08.2019 год.

Заповед №РД-01-04-207/23.08.2019г. на Кмета на Община Рила

На основание чл.8, ал.2 и ал.6  от   Изборен    кодекс  и  във връзка  с Указ №163 от 10.07.2019 г. на Президента на Република България, обн.ДВ, бр.56/16.07.2019 г.  за  насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г., и в изпълнение на т.2 от Решение №570-МИ от 26.07.2019г. на ЦИК за единната номерация на избирателните секции в Република България за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. /изтегли/


ПРИЛОЖЕНИЕ

към Заповед №РД-01-04-207/23.08.2019г. на Кмета на Община Рила

 

ПЪРВА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ - 103800001

Област:10 КЮСТЕНДИЛ Община: 38 РИЛА Секция: 001 Населено място: 62671 ГР. РИЛА

/изтегли/

ВТОРА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ – 103800002

Област: КЮСТЕНДИЛ Община: РИЛА Секция: 002 Населено място: ГР. РИЛА

/изтегли/

ТРЕТА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ - 103800003 

Област: КЮСТЕНДИЛ Община: РИЛА Секция: 003 Населено място: ГР. РИЛА

/изтегли/

ЧЕТВЪРТА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ – 103800004 

Област: КЮСТЕНДИЛ Община: РИЛА Секция: 004 Населено място: МАН. РИЛСКИ МАНАСТИР

/изтегли/

ПЕТА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ – 103800005 

Област: КЮСТЕНДИЛ Община: РИЛА Секция: 005 Населено място: С. СМОЧЕВО

/изтегли/

ШЕСТА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ – 103800006 

Област: КЮСТЕНДИЛ Община: РИЛА Секция: 006 Населено място: С. ПАСТРА

/изтегли/

СЕДМА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ – 103800007 

Област: КЮСТЕНДИЛ Община: РИЛА Секция: 007 Населено място: С. ПАДАЛА

/изтегли/

Публикувано на 27.08.2019 год.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

КМЕТА НА ОБЩИНА РИЛА ЩЕ ПРОВЕДЕ КОНСУЛТАЦИИ С РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 16.08.2019г. (ПЕТЪК) ОТ 11:00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА РИЛА, ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВ НА ОИК  В  ОБЩИНА РИЛА, ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 г.

В КОНСУЛТАЦИИТЕ МОГАТ ДА УЧАСТВАТ И ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ.

 Публикувано на 12.08.2019 год.


banner 300x250

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

Горе