Правилник за организацията и дейността на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи в Община Рила (Приет с Решение №203/28.01.2021 год., изм. и доп. с Решение №480/29.09.2022 год., на Общински съвет, Община Рила) /изтегли/

Публикувано на 19.10.2022 год.


ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота“ гр.Рила, 2016 г. (Приет с Решение № 153 от 28.06.2016г., доп. с Решение № 177 от 28.07.2016г. , изм. и доп.  с Решение № 411/30.11.2017г. на Общински съвет, Община Рила, изм. и доп.  с Решение № 435/20.12.2017г. на Общински съвет, Община Рила, изм. и доп.  с Решение №549/20.07.2018г. на Общински съвет, Община Рила,  изм. и доп.  с Решение №580/27.09.2018г. на Общински съвет, Община Рила,   доп.  с Решение № 650/31.01.2019г. на Общински съвет, Община Рила,  доп.  с Решение № 731/25.07.2019г. на Общински съвет, Община Рила, доп.  с Решение № 34/06.02.2020г. на Общински съвет, Община Рила,  изм.  и доп.  с Решение № 87/16.04.2020г. на Общински съвет, Община Рила , изм.   с Решение № 87/16.04.2020г. на Общински съвет, Община Рила, изм. и доп. с Решение № 204/28.01.2021г. на Общински съвет, Община Рила , изм. и доп. с Решение № 418/14.04.2022г. на Общински съвет, Община Рила , изм. и доп. с Решение № 34/25.01.2024г. на Общински съвет, Община Рила, създ. . с Решение № 33/25.01.2024г. на Общински съвет, Община Рила ) /изтегли/

Публикувано на 15.02.2024 год.


Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – мандат 2019г.- 2023г. (Приет с Решение № 10/27.12.2019г. , изм. и доп. с Решение № 141/19.10.2020г.) /изтегли/

Публикувано на 11.11.2020 год.


Устройствен правилник за организацията и дейността на Общинска администрация – гр. Рила /изтегли/


Правилник за вътрешния трудов ред в Община Рила /изтегли/


Правилник за организацията и дейността на обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Рила (Приет с Решение №48/28.01.2016 година на Общински съвет, Община Рила, изменен с Решение № 109/28.04.2016г.) /изтегли/


Правилник за организацията и дейността на общински съвет, ноговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация - Мандат 2015 - 2019 (Приет с Решение №5/16.11.2015г.) /изтегли/


Правилник за организация на дейността на Общинско предприятие "Подкрепа на хора от уязвими групи" /изтегли/


Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация /изтегли/


Устройствен правилник на Общинска администрация /изтегли/

Приложение №2 Разпределение по длъжности за взаимно заместване на служителите /изтегли/


 

 

 

Няма снимки
manatarki_new.jpg
opak

rila tur info

 ------------------------------------------------

 Модерен частен дом за възрастни хора - град Рила

dsh_ivan_rilski@abv.bg

+359 888 56 34 87

dsh ivan rilski1

Горе