Важно: Относно заплащане на такса за тръжни документи по обществени поръчки, обявени от Община Рила:

 Банкова сметка за заплащане на такса за тръжни документи:

IBAN: BG32 BUIB 7837 8430 0558 00

BIC: BUIBBGSF

СиБанк, офис гр. Рила

Банкова сметка за заплащане на ДДС:

IBAN: BG18 BUIB 7837 3130 0424 00

BIC: BUIBBGSF

СиБанк, офис гр. Рила Процедури по ЗОП


Процедури по чл.14, ал.4 от ЗОП (Публични покани)


Сключени договори за обществени поръчки по ЗОП


Процедури по PRAG


Архив


Покана за представяне на оферти в обществена поръчка с предмет: :ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА, НЕОБХОДИМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ "ИНВЕСТИЦИИ ЗА БЪДЕЩЕТО" - ГР. РИЛА


Покана за представяне на оферти в обществена поръчка с предмет: "ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ, НЕОБХОДИМО ЗА ПРЕСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ "ИНВЕСТИЦИИ ЗА БЪДЕЩЕТО" - ГР. РИЛА"


Покана за представяне на оферти в обществена поръчка с предмет: "ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ОБЩИНА РИЛА, СЪГЛАСНО ОДОБРЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА"

Приложение:

             1. Покана с изх. №УС-04-09000092/30.10.2013г.

             2. Образци на документи, необходими за попълване на оферта


 

 

 

 

 

Горе