С Ъ О Б Щ Е Н И Е

КМЕТА НА ОБЩИНА РИЛА ЩЕ ПРОВЕДЕ КОНСУЛТАЦИИ С РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 16.08.2019г. (ПЕТЪК) ОТ 11:00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА РИЛА, ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВ НА ОИК  В  ОБЩИНА РИЛА, ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019г.

В КОНСУЛТАЦИИТЕ МОГАТ ДА УЧАСТВАТ И ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ.

 Публикувано на 12.08.2019 год.

 

 

 

 

 

 

Горе