Във връзка с предстоящите избори за Народно събрание на 02.04.2023 год. и с цел създаване на добра организация преди и по време на произвеждането им, публикуваме съобщение на пресцентъра на МВР, относно: създадената организация в звената „Български документи за самоличност“ при СДВР и ОДМВР за осигуряване на възможност на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност (лична карта или личен/зелен/паспорт) да упражнят правото си на глас в деня на изборите.

Приложение: Съобщение на пресцентъра на МВР и образци на удостоверенията, издавани съгласно чл. 263, ал. 1 от Изборния кодекс, от сектор „Български документи за самоличност“ и районните управления на МВР при ОДМВР – Кюстендил /изтегли/

Публикувано на 30.03.2023 год. 


Заповед №РД-01-04-55/23.03.2023 год., на Кмета на Община Рила, с която образува подвижна избирателна секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания на територията на Община Рила, в изборите за народни представители на 2 април 2023 год. /изтегли/

Публикувано на 24.03.2023 год. 


РИК Кюстендил, след предварително определен график, ще проведе обучение на ръководствата и членовете на СИК и ПСИК в Община Рила, на 26.03.2023 год. (неделя) от 10:00 часа в заседателната зала на Община Рила, във връзка с произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 год.

Публикувано на 23.03.2023 год. 


Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 април 2023 год. /изтегли/

Публикувано на 22.03.2023 год. 


По повод предстоящите избори за народни представители на 2 април 2023 год. Централната избирателна комисия изработи видео и аудио материали разясняващи правата и задълженията на гражданите, срокове, срокове свързани с гласуването и възможности за гласуване с хартиена бюлетина или с машина.

Материалите са публикувани на интернет страницата на ЦИК в раздел „Разяснителна кампания“: https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/campaign

Публикувано на 13.03.2023 год.


Заповед №РД-01-04-34/01.03.2023 год., на Кмета на Община Рила, с която допълва Заповед №РД-01-04-22/07.02.2023 год., на Кмета на Община Рила за образуваните избирателни секции на територията на Община Рила, като определя Втора избирателна секция – 103800002, с местонахождение гр. Рила, пл. „Възраждане“ №1, „Клуб на хората с увреждания“ за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в произвеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023 год. /изтегли/

Публикувано на 02.03.2023 год. 


Заповед №РД-01-04-33/01.03.2023 год., на Кмета на Община Рила, относно: определяне на местата за поставяне на плакати, обръщения и други информационни материали от кандидатите, партиите , коалициите и инициативните комитети по време на предизборната кампания от 03.03.2023 год. (30 дни преди изборния ден) до 24 часа на 31.03.2023 год. в изборите за народни представители на 2 април 2023 год. на територията на Община Рила /изтегли/

Публикувано на 02.03.2023 год. 


Уважаеми граждани,

във връзка с произвеждане на избори за Народно събрание на 02.04.2023 год., Ви уведомяваме следното:

Активна е възможността за проверка на избирателна секция чрез SMS, стационарен и мобилен телефон:

Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Гражданите също така, могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес , ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.

Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 22.03.2023 г. 

Публикувано на 21.02.2023 год. 


КМЕТЪТ НА ОБЩИНА РИЛА  ЩЕ ПРОВЕДЕ КОНСУЛТАЦИИ С РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 48-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ   НА 24.02.2023г.(ПЕТЪК) ОТ 10:00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА РИЛА, ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВ   НА СИК  И СФОРМИРАНЕ НА ПСИК В  ОБЩИНА РИЛА, ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА  2 АПРИЛ 2023г.

В КОНСУЛТАЦИИТЕ МОГАТ ДА УЧАСТВАТ И ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ.

Публикувано на 20.02.2023 год. 


Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 год. /изтегли/

Публикувано на 16.02.2023 год. 


Заповед №РД-01-04-23/10.02.2023 год., на Кмета на Община Рила, относно: определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци на територията на Община Рила за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 год. /изтегли/

Публикувано на 13.02.2023 год. 


Заповед №РД-01-04-22/07.02.2023 год., на Кмета на Община Рила, относно: образуване на седем избирателни секции на територията на Община Рила, за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 2 април 2023 год. /изтегли/

Приложение към Заповед №РД-01-04-22/07.02.2023 год., на Кмета на Община Рила, относно: адрес и обхват на избирателната секция:

Първа избирателна секция – 103800001 /изтегли/

Втора избирателна секция – 103800002 /изтегли/

Трета избирателна секция – 103800003 /изтегли/

Четвърта избирателна секция – 103800004 /изтегли/

Пета избирателна секция – 103800005 /изтегли/

Шеста избирателна секция – 103800006 /изтегли/

Седма избирателна секция – 103800007 /изтегли/

Публикувано на 09.02.2023 год. 

Горе