Съобщение на пресцентъра на МВР във връзка с предстоящите избори за Народно събрание на 02.10.2022 год. и с цел създаване на добра организация преди и по време на произвеждането им  /изтегли/

Образци на удостоверенията, издавани съгласно чл. 263, ал. 1 от Изборния кодекс, от сектор „Български документи за самоличност“ и районните управления на МВР при ОДМВР – Кюстендил /изтегли/

Публикувано на 26.09.2022 год.


Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 год. (чл. 39, ал. 1 ИК) /изтегли/

Публикувано на 21.09.2022 год.


Уважаеми граждани,

Община Рила организира провеждането на демонстративно пробно гласуване със специализирано устройство за електронно машинно гласуване с инсталирана демо версия, във връзка с предстоящите избори  за  народни представители на 2 октомври 2022г. Пробното гласуване ще се извършва от желаещите граждани в „Клуб на хората с увреждания“ с административен адрес - гр.Рила, пл.“Възраждане“ №1 в присъствието и с оказването на помощ  и съдействие на нуждаещите се лица от Даниела Цокова – бюфетчик, при следния график: на 16.09.2022г. (петък), 17.09.2022г. (събота), 18.09.2022г. (неделя), 21.09.2022г. (сряда), 23.09.2022г. (петък), 24.09.2022г. (събота) и 25.09.2022г. (неделя)  включително, за  времето от 9:00 часа до 12:00 часа и от 14:00 часа до 16:00 часа в посочените дни.

 Публикувано на 14.09.2022 год.


КМЕТЪТ НА ОБЩИНА РИЛА  ЩЕ ПРОВЕДЕ КОНСУЛТАЦИИ С РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 47-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ   НА 13.09.2022г.(ВТОРНИК) ОТ 15:00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА РИЛА, ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВ НА ПСИК  В  ОБЩИНА РИЛА, ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА  2 ОКТОМВРИ 2022г.

В КОНСУЛТАЦИИТЕ МОГАТ ДА УЧАСТВАТ И ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ.

Публикувано на 09.09.2022 год.


Заповед №РД-01-04-189/01.09.2022 год., на Кмета на Община Рила, с която допълва Заповед №РД-01-04-169/08.08.2022 год. на Кмета на Община Рила, като определя Втора избирателна секция – 103800002, с местонахождение гр. Рила, пл. „Възраждане“ №1, „Клуб на хората с увреждания“ за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването , при произвеждането на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 год. /изтегли/

Публикувано на 05.09.2022 год.


По повод предстоящите избори за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 год., Централната избирателна комисия изработи видеоклипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите:

Анимирани клипове за гласуване по настоящ адрес, гласуване на избиратели с увреждания и гласуване с машина

Анимирани клипове за гласуване по настоящ адрес, гласуване на избиратели с увреждания и гласуване с машина – със субтитри

Радио клипове за гласуване по настоящ адрес, гласуване на избиратели с увреждания и гласуване с машина

 Публикувано на 31.08.2022 год.


Заповед №РД-01-04-180 гр.Рила, 25.08.2022г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  във връзка с чл.183, ал.3 от Изборен Кодекс и Решение №1322-НС  от 23.08.2022г. на ЦИК  за условията и  реда   за   провеждане   на   предизборна  кампания  в  изборите  за  народни  представители  на  2 октомври 2022г.


 

 

Съобщение 

 

Уважаеми  граждани,

 

Във връзка с  произвеждане  на  изборите  за  народни представители на 2 октомври 2022г. Ви уведомяваме, че сайта на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци  е активен.

Сайта може да бъде достъпен  на адрес:  http://www.grao.bg/elections/

Прочети повече

Публикувано на 22.08.2022 год.


 

Симулатор машинно гласуване 2 октомври 2022г

Публикувано на 19.08.2022 год.


 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

       КМЕТЪТ НА ОБЩИНА РИЛА ЩЕ ПРОВЕДЕ КОНСУЛТАЦИИ С РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 47-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА

23.08.2022г.(ВТОРНИК) ОТ 11:00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА

ОБЩИНА РИЛА,

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВ НА СИК В ОБЩИНА РИЛА, ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ

НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022г.

  

   В КОНСУЛТАЦИИТЕ МОГАТ ДА УЧАСТВАТ И ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ,

КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Публикувано на 19.08.2022 год.


 

 

Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 Публикувано на 18.08.2022 год.


 

Заповед №РД-01-04-176/12.08.2022 год., на Кмета на Община Рила, относно: определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци на територията на Община Рила за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 год. /изтегли/

 Публикувано на 16.08.2022 год.


Заповед №РД-01-04-169/08.08.2022 год., на Кмета на Община Рила, относно: образуване на седем избирателни секции на територията на Община Рила, за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 год. /изтегли/

Приложение към Заповед №РД-01-04-169/08.08.2022 год. на Кмета на Община Рила – обхват и адрес на избирателната секция:

ПЪРВА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ – 103800001/изтегли/

ВТОРА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ – 103800002 /изтегли/

ТРЕТА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ – 103800003 /изтегли/

ЧЕТВЪРТА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ – 103800004 /изтегли/

ПЕТА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ – 103800005 /изтегли/

ШЕСТА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ – 103800006 /изтегли/

СЕДМА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ – 103800007 /изтегли/

Публикувано на 09.08.2022 год. 

 

Горе